cz | en | de | ru

Integrovaný systém

Vedení společnosti přijalo strategické rozhodnutí sloučit jednotlivé systémy řízení do jednoho kompaktního Integrovaného systému řízení. Základem Integrovaného systému řízení je systém řízení kvality, který byl vybudován a postupně rozšířen na základě norem:

  Stoletá tradice naší společnosti je základem naší vize a strategie.

V souladu s tradicemi, kontextem, záměry společnosti FORNAX, a.s. a požadavky systému řízení kvality, dle ČSN EN ISO 9001:2016, stanovuje vedení společnosti :

 POLITIKU KVALITY

VZTAH K ZÁKAZNÍKŮM

- úspěšná budoucnost naší společnosti je založená na spokojenosti a loajálnosti našich zákazníků

- naším cílem je, zákazníkovi vymyslet energeticky úspornější zařízení s jednoduchým ovládáním

  a s možností minimalizovat rizika zmetkovitosti jeho vlastní výroby

- zajišťujeme vysokou kvalitu a technickou úroveň našich produktů a služeb

- budujeme se zákazníky oboustranně výhodné partnerské vztahy

ZAMĚSTNANCI

- splnit očekávání našich klientů mohou jen loajální, spokojení a odborně zdatní zaměstnanci

- podporujeme vzdělávání a rozvoj pracovníků za účelem zvyšování úrovně a kvality jejich práce

- pravidelnými preventivními lékařskými prohlídkami chráníme zdraví pracovníků

EXTERNÍ POSKYTOVATELÉ (DODAVATELÉ)

- provádíme pravidelná hodnocení a výběr externích poskytovatelů

- s vybranými externími poskytovateli vytváříme oboustranně prospěšné partnerské vztahy

- při volbě využívaného materiálu vycházíme zejména z hlediska kvality daného materiálu,

  ochrany životního prostředí a zdraví našich zaměstnanců i zákazníků 

ZÁKONNÉ  A  JINÉ POŽADAVKY

- trvale sledujeme a dodržujeme zákonné a jiné požadavky vztahující se k realizaci výroby,

  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí

- udržujeme systém řízení kvality v souladu s čsn en iso 9001:2016, systém provádění     

  ocelových konstrukcí dle norem ČSN EN 1090 -1 a systému jakosti při tavném svařování dle

  normy  ČSN EN ISO 3834-2

INFRASTRUKTURA,  KOMPETENCE

- zajišťujeme zdroje pro zlepšování výroby, pracovních podmínek a technologické vybavenosti

- ředitel společnosti je osobně odpovědný za plnění této politiky kvality a každý jednotlivý  

  zaměstnanec nese osobní odpovědnost v rámci jeho pracovních kompetencí

PROCESNÍ  PŘÍSTUP

- na základě vstupů plánujeme, realizujeme a kontrolujeme procesy, jejichž výstupem je produkt

- zvažováním rizik předcházíme nebo snižujeme případné nežádoucí účinky našich produktů

ZLEPŠOVÁNÍ

- spokojenosti našich zákazníků, je možné dosáhnout pouze neustálým zlepšováním našich     

  výrobků a služeb, které předčí očekávání našich zákazníků.

- udržováním systému řízení kvality, přijímáním nápravných a preventivních opatření, neustále     

  zlepšujeme systém řízení kvality, kvality výrobků a pracovních podmínek našich zaměstnanců

 

 

     Certifikáty integrovaného systému řízení